KONTAKT OSS HER

HVA VI KAN TILBY


Det vi tilbyr dere som bedrift er tilrettelegging og profileringsmuligheter. Gjennom bedriftspresentasjoner og workshops får bedriften mulighet til å engasjere, motivere og informere studentene om arbeidsmulighetene i egen bedrift. Det er til en hver tid ca. 1500 psykologistudenter fordelt på bachelor, master og profesjonsstudiet. Dere får derfor mulighet til å markedsføre dere for svært mange potensielle arbeidstakere. Gjennom de årene vi har eksistert har vi opparbeidet oss god erfaring med denne type arrangementer.

Vi kan tilby et skreddersydd program som inkluderer
  - Passende auditorium/forelesningssal/lokaler
  - Markedsføring og nødvendig promotering
  - Mulighet til å ha stand på campus Dragvoll
  - Matservering i etterkant av presentasjonen
  - Tilbakemeldinger fra studenter

Bedrifter som kontakter Bedriftsportalen for Psykologi kan forvente et profesjonelt opplegg og god oppfølging. Gjennom kommunikasjon med bedrifter tilpasser vi enhver bedriftspresentasjon etter den enkelte bedrifts preferanser og behov. Ved spørsmål eller andre henvendelser ber vi deg ta kontakt per e-post.

"Psykologistudiene (...) bunner i at vi til syvende og sist jobber med mennesker. Dette er alt fra menneskene som tar i bruk en offentlig tjeneste som vi har blitt spurt om å forbedre til de menneskene som sitter i organisasjoner som er midt i en digital transformasjon. For å gjøre jobben vår må vi forstå disse enkeltmenneskene og gruppene, som inkluderer deres motivasjon, personlighet og behov".


- Andreas Hovland, Månedens Profil mars 2018

Hvorfor er psykologi viktig?

Her presenterer vi litt om de ulike studieretningene. 


I korte trekk handler pykologi om hvordan vi tenker, føler og handler. I arbeid med og for mennesker vil denne kunnskapen være svært viktig!


En bachelorstudent vil ha et godt grunnlag til å forstå enkeltindividet, individet i gruppen og grupper som helhet. Dette kan blant annet være nyttig i jobber som miljøarbeider og miljøterapeut, der man skal legge til rette for en aktiv og sosial hverdag for ulike mennesker i ulike aldersgrupper og livsituasjoner. En bachelorstudent vil også ha gode kunnskaper innenfor forskningsmetode, med innføring i både kvalitative og kvantitative metoder, samt en forsknignsbasert bacheloroppgave på 22,5 studiepoeng.


Vi ser en økende trend ved at virksomheter i større grad enn tidligere ønsker å sette mennesket i fokus. Etter endt master i arbeids- og organisasjonspsykologi besitter man blant annet god kunnskap om rekruttering, personlighetstesting og arbeidshelse. Sistnevnte omfatter å bruke kunnskap om hvordan menneske tenker for å forebygge og oppmuntre til god psykisk helse på arbeidsplassen. Likefullt er psykologi viktig for å forstå menneskedelen i menneske-teknologi-interaksjon.


Master i psykologi, studieretning læring, atferd, omgivelser gir deg psykologisk kunnskap om læring og ferdighetsutvikling som kan anvendes for eksempel i skolen eller i rådgivning og konsulentarbeid. Denne masterretningen gir også et godt grunnlag for en videre karriere innen forskning, da studiet gir deg stor frihet til å velge de områdene ved psykologien som interesserer deg mest. Studentene kan velge å fordype seg i alt fra kognitiv og biologisk psykologi, til samfunnspsykologi og miljøpsykologi. Etter fullføring av læringsmasteren har studentene grundige metodekunnskaper, og mye erfaring med å jobbe selvstendig med forskningsprosjekt. Dette er viktige egenskaper studentene tar med seg inn i arbeidslivet.


Profesjonsstudentene blir etter endt studietid autoriserte psykologer, og kan jobbe innenfor forskning, behandling eller næringslivet. De vil ha mye kunnskap om både ulike psykologiske forskningsmetoder, psykiske lidelser og behandlingsmetoder. Gjennom den interne praksisen det 4. året, vil studentene få en innføring i hvordan man kan jobbe som terapeut med både voksne, barn og ungdom. På slutten av studiet, vil studenten også ha hovedpraksis i 26 uker, hvor man blant annet lærer å integrere teori og praksis. I tillegg skriver profesjonsstudentene en vitenskapelig hovedoppgave som gir erfaring i både kritisk og selvstendig tenkning, forskningsmetoder og å trekke vitenskapelige slutninger.. 


I tillegg til master i psykologi, tar mange studenter master i noe annet etter endt bachelorgrad. Eksempler på slike mastere på NTNU er Entreprenørskap og Innovasjon, Rådgivning, Nevrovitenskap, Folkehelse og STS for å nevne noen.


For mer informasjon kan du sjekke ut NTNU sine sider om de ulike studieprogramene i Psykologi under.