Månedens profil mars 2022

Maren Aanes


  • Utdanning: Master i psykologi (arb.org) NTNU

  • Stilling og firma: Konsulent i Aon Assessment

Hva går jobben din ut på?

Som konsulent i Aon Assessment har man en utrolig variert arbeidshverdag og får muligheten til å bli kjent med mange spennende organisasjoner i ulike bransjer! Som konsulent har man en egen kundeportefølje som man følger opp og utvikler. Oppgavene vil variere ut fra den enkelte kundes behov og kan innebære rådgivning i forbindelse med rekrutteringsprosesser, implementasjon av tester for å effektivisere eksisterende prosesser, pilot-prosjekter, kandidatvurderinger og workshops, samt langsiktig oppfølging og utvikling. Flere av oss holder også kurs, hvor vi får muligheten til å formidle faget og sertifisere deltakere i psykrometriske tester.

Vi har også en rekke internprosjekter og faggrupper man kan delta i. Her kan man blant annet jobbe med valideringsstudier, lederutvikling, markedsføring, employer branding, psykometri og produktutvikling! Det finnes alltid muligheter for å fordype seg i noe nytt - noe som bidrar til masse utvikling, både faglig og personlig.

Vi søker nå to nye konsulenter, så om du leverer masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi i 2022 vil jeg oppmuntre deg til å søke! Konsulent - Aon's Assessment Solutions


Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Min første jobb etter studiene var i HR-seksjonen i Nærings- og fiskeridepartement. For min del opplevdes overgangen som stor og det var definitivt en tilvenningsperiode de første månedene. Som student kan man i stor grad legge opp arbeidsdagene sine selv, både på godt og vondt. Dette var en frihet som jeg savnet mye i starten. I dag syntes jeg det er veldig behagelig å være arbeidstaker og opplever i grunn at jeg har mer fritid og mindre dårlig samvittighet enn jeg hadde som student.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Noe av det jeg syntes var mest utfordrende i jobbsøkerprosessen var hvordan jeg skulle selge inn psykologikompetansen på en konkret måte. Jeg opplever at arbeidsgivere begynner å få øynene opp for verdien av psykologikompetanse, men at det ofte kan være utfordrende å «pitche» kompetansen vår uten at det blir for svevende og lite håndfast.

Mitt tips vil være å ta et skritt tilbake og reflektere over hvordan fagene og kompetansen deres kan anvendes i arbeidslivet og hva slags konkrete bidrag man kan tilføre. Etter litt prøving og feiling brukte jeg stillingsannonser aktivt og skrev ned hvordan ulike deler av psykologikompetansen ville være nyttig for de enkelte arbeidsoppgavene som var beskrevet. Dette gjorde jeg både for kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver, noe som ga meg en god inngang i jobbintervjuet. I tillegg var jeg mer forberedt på å kunne gi konkrete svar på intervjuspørsmålene.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

I Nærings- og fiskeridepartementet jobbet jeg primært med rekruttering og opplevde at psykologibakgrunnen var relevant for å forstå trepartssamarbeidet i arbeidslivet, objektive rekrutteringsprosesser og organisasjonsstruktur. Jeg forholdt meg også til en del ulike lovverk, som statsansatteloven og offentlighetsloven, og skulle gjerne hatt et fag i arbeidsrett som student.

I jobben som konsulent i Aon Assessment er psykologiutdanningen bærende for mye av det vi gjør. Her er personlighetspsykologi, psykometri, statistikk og lederutvikling særlig relevant! Ikke bare får jeg brukt faget aktivt i arbeidshverdagen, men jeg får også utviklet fagkompetansen og bygget videre på det vi lærte på masterstudiet.


Hva husker du best fra studietiden?

Sene netter på Circus, diverse ymse kollektiv og 14-timers dagene på lesesalen i eksamenstiden (skippertak har et ufortjent dårlig rykte). I fullt alvor så er det jeg husker best samholdet på masterstudiet, alle temafestene og ballene jeg fikk bli med i når jeg var i PSI-styret (bli med i linjeforeningsstyret!), samt friheten og all læringen som studietiden medfører.  


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Jeg var stor på verv i studietiden, noe jeg er veldig glad for i dag! Noen av de beste minnene fra studietiden kommer nettopp fra diverse vervvirksomhet. Jeg var blant annet med som skuespiller i psykologirevyen i 2017, som arrangementmedarbeider og senere arrangementssjef i PSI. På masterstudiet var jeg også med i arrangementskomiteen til Pstimulus, og var studentkonsulent og leder for Støttehjulet.

Som student har man muligheten til å teste ut ulike roller og ansvar uten at fallhøyden oppleves like stor som i arbeidslivet. Det er en utrolig god arena som jeg fikk mye verdifull erfaring og læring av! Ikke minst er det supersosialt 😊


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Nei og nei. Jeg ser at flere psykologistudenter får seg utrolig spennende sommerjobber og internships. Dette er veldig gøy å se, og reflekterer også at arbeidsgivere har fått øynene opp for nettopp vår kompetanse! Jeg tror imidlertid ikke det er noen grunn til å stresse over at man ikke har hatt et relevant sommerinternship eller deltidsjobb. Selv var jeg såpass aktiv gjennom studieåret at jeg kun ønsker å reise og jazze rundt på brygga i Tønsberg når sommeren kom. Supert om man får muligheten til et spennende internship, men fem uker på interrail kan også være verdifullt og bidra til å bygge karakter på sitt vis.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? 

Jeg dro på diverse bedriftspresentasjoner i regi av BP. I tillegg var jeg studentrepresentant for Trøndelag HR-forum og fikk dermed kontakt med en rekke ansatte i ulike HR-stillinger i Trondheim.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg er ingen stor planlegger, men mer av typen «veien blir til mens man går». Mitt utgangspunkt er alltid å gjøre en best mulig jobb der jeg er, og gripe de mulighetene og ansvaret som måtte by seg. Jeg tror det viktigste er å være en aktiv aktør i egen karriere. Reflektere over de oppgavene man har, utforske grunnene til at man mistrives eller trives med dem, og bli kjent med seg selv som arbeidstaker. Da er man bedre rustet til å ta valg som fører deg i en karriereretning som passer nettopp deg.  


Har du noen tips til psykologistudentene?

Min opplevelse er at psykologifaget best kan forstås og anvendes om man også har kjennskap til verden utenfor psykologisk institutt. Følg med på utviklinger i samfunnet og næringslivet, dra på foredrag og debatter, finn faginteresser utenfor eget felt og for all del – skriv masteroppgave om noe du synes er spennende! Psykologiutdanningen er ganske bred, så vær oppmerksom på hvilke fag du synes er interessante og bruk det som en retningssnor når du skal søke jobb. Søk etter interesse og ikke nødvendigvis etter hva som er ansett som de mest attraktive/populære arbeidsplassene. Ha det gøy, vær nysgjerrig og jobb hardt - så faller det meste på plass 😊