Månedens profil mai 2021

Jasmin Stølevik Eide

  • 24
  • Utdanning: Master i psykologi (læringsmaster) NTNU

  • Stilling og firma: Kvalitetskonsulent/ Assessment Quality Consultant hos CheckWare

Hva går jobben din ut på?

CheckWare er en digital løsning for å følge opp, utrede og behandle pasienter. Herunder arbeider vi mye med digitale kartlegginger og hjemmeoppfølginger. Vi lager ikke kartleggingene, men vi innhenter rettigheter til å bruke kartleggingsverktøy som allerede er validert. Min stilling går ut på å kvalitetssikre kartleggingene vi får rettigheter til å distribuere gjennom systemet vårt. Dette er mer enn å sette strøm på papir. Det krever nøyaktig arbeid med blant annet skåringsalgoritmer for å sikre at rapportene som genereres representerer pasientens helsestatus.


Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Overgangen har vært smidigere enn jeg hadde forventet.

I CheckWare er de flinke til å ansette nyutdannede, og jeg har følt meg ivaretatt. Selv om jeg er nyutdannet, har jeg fått utfordret meg tidlig og hatt en bratt læringskurve – men man får ikke noe man ikke mestrer. Arbeidshverdagen er selvsagt annerledes enn studietiden, blant annet med at du kan strukturere dagen litt mer fritt som student. Men det er mye fleksibilitet i arbeidslivet også, og overgangen går nok mye bedre enn man selv forventer.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

I annonsen til CheckWare så etterspurte de psykologikompetanse på masternivå helt spesifikt. Jeg er klar over at dette hører til de sjeldne tilfellene, dessverre. Jeg tror det er viktig at studenter forstår at de lærer seg en måte å tenke på, en måte å arbeide på, metodologi og kritisk tenkning – som er ferdigheter som etterspørres i arbeidslivet.


Har du hatt andre psykologirelevant jobber etter endt studie? 

Dette er min første fulltidsjobb etter studiet.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologistudiet har vært veldig relevant, men det er nok den generelle kompetansen jeg sitter igjen med som er mest ettertraktet, samt forskningsrelevant kompetanse.


Hva husker du best fra studietiden?

Det jeg husker best er det sosiale miljøet vi hadde.

Selv vanskelige eksamensperioder er verdt stresset når du har fine medstudenter rundt deg.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Jeg var arrangementsleder i Bedriftsportalen for Psykologi.

Å ha frivillig verv i BP var ekstremt nyttig med tanke på å komme i dialog med arbeidslivet og nøkkelpersoner.

Kan anbefales! For øvrig jobbet jeg som institutt- og programtillitsvalgt.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Jeg hadde kontinuerlig deltidsjobber under studietiden, som naturligvis lot meg jobbe om sommeren. Det mest relevante her var nok da jeg arbeidet som rekrutteringsassistent i Academic Work. Her fikk jeg svært mye relevant innsikt i rekrutteringsprosessen, som hjalp meg i å lande denne jobben blant annet.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeislivet? 

Jeg jobbet aktivt gjennom BP med å skape dialog med aktuelle personer, og har opprettholdt kontakt via LinkedIn. Utover det så var jeg generelt ivrig på å skaffe meg arbeidserfaring og hadde derfor alltid deltidsjobb som student. Gode referanser er gull!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg ser for meg å fortsette reisen min i CheckWare og få flere ansvarsområder på sikt. Akkurat nå så nyter jeg tiden hvor jeg fremdeles er nyutdannet.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Noe av det viktigste du kan gjøre for din fremtidige karriere er å ha en eller annen deltidsjobb/frivillig verv under studietiden. Utover det: pust! Det kommer til å gå helt fint.