Månedens profil februar 2019

LARS-ERIK ALSTAD AAS

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

  • HR-konsulent, Adecco Finance & Office Trondheim

  • 30 år

Hva går jobben din ut på?

Jobben min går ut på å finne de riktige kandidatene til Adeccos kunder. Dette innebærer alt fra å skrive stillingsannonser til å gjennomføre screening/intervju, følge opp Adeccos medarbeidere som er i jobb og å følge opp Adeccos kunder og samarbeidspartnere.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Overgangen var litt brutal – jeg gikk arbeidsledig i ca 1 år før jeg fikk min første langvarige jobb. Jeg startet i et svangerskapsvikariat som fagkonsulent i Danica Pensjon gjennom Adecco, og jobbet der i ca 2 år før jeg søkte på, og fikk, en stilling som HR-konsulent internt i Adecco.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg var så heldig at min leder i Danica Pensjon forsto hva min kompetanse var verdt, noe som medførte at jeg fikk bidra i ulike prosesser rundt teambuilding, internkommunikasjon, m.m. Jeg var opptatt av å synliggjøre hva jeg faktisk hadde lært gjennom studiet, og tok sjansen på å stikke hodet litt frem der jeg jobbet.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Både min første jobb som fagkonsulent og min nåværende jobb som HR-konsulent har vært relevante, men i min første jobb måtte jeg i større grad være aktiv selv for å gjøre fagkunnskapen min relevant.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Veldig relevant! Det fine med psykologiutdanningen er at den er bransjeuavhengig og allsidig, og det er alltid nødvendig med kunnskap om mennesker uansett hvor man jobber eller hva man jobber med. Utfordringen er å finne de enkeltknaggene som man kan bygge videre på i den arbeidssituasjonen man er i.


Hva husker du best fra studietiden?

Det jeg husker best er friheten til å styre hverdagen sin selv, det sosiale miljøet på masterlesesalen og alle mulighetene som finnes for å engasjere seg i ting som er både relevant og ikke fullt så relevant for studiet.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg hadde flere ulike verv i studentdemokratiet – både i Studenttinget og Velferdstinget, i tillegg til at jeg satt som nestleder og styreleder i Sits konsernstyre. Hadde også verv i NSO, den nasjonale studentorganisasjonen. Gjennom vervene fikk jeg nyttig erfaring innen saksbehandling, argumentasjon, strategisk arbeid og mye mer. Anbefales!


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Sommeren mellom 1. og 2. år på mastergraden hadde jeg sommerjobb i DNVGL, hvor jeg blant annet jobbet med arbeidsmiljølovverk i Norge, USA og UK. I tillegg fikk jeg bidra på små og større prosjekter.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg forsøkte å være deltagende på ulike arrangementer som kunne være relevant – alt fra frokostmøter til karrieredager. I tillegg var jeg tidlig ute med å søke på stillinger som jeg syntes virket spennende. Jeg kunne nok med fordel vært enda litt flinkere til å bruke nettverket mitt til å finne muligheter som kunne være aktuelle, og jeg var nok litt for optimistisk til at framtidige arbeidsgivere ville forstå hva slags kompetanse jeg kunne tilby.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg håper å få bruke og utvikle fagkunnskapen min videre. Det å jobbe med mennesker, karriereutvikling, relasjonsbygging og å bidra til at kunder og medarbeidere/kandidater når sine mål er noe jeg håper å gjøre i lang tid fremover.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Husk å vis deg frem! Ikke vær redd for å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere eller spennende fagnettverk, stikk hodet frem og vær tydelig på hvor mye kunnskap og kompetanse du som psykologistudent faktisk har. Øv deg på å gjøre kunnskapen din arbeidslivsrelevant, finn gode og relevante knagger å hekte den på som gjør at arbeidsgivere lettere forstår hva du kan bidra med.