Månedens profil november 2021

Inga Sofie Olsen


  • Utdanning: Master i psykologi (læringsmaster) NTNU

  • Stilling og firma: Markedsanalytiker i AtB

Hva går jobben din ut på?

Min jobb går i all hovedsak ut på å kartlegge kundenes opplevelse av AtBs tilbud i hele Trøndelag. Dette skjer i form av spørreundersøkelser, fokusgrupper og annen kundekontakt. I tillegg er jeg involvert i mange spennende prosjekter. Jeg har ansvar for hele prosessen fra utarbeiding av spørreskjema eller intervjuguide, analyser og rapportskriving.


Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Overgangen gikk egentlig overraskende bra. Det er selvfølgelig uvant, men jeg ble tatt godt imot og følte meg veldig velkommen. Jeg må innrømme at jeg hadde en liten identitetskrise, siden en stor del av identiteten min de siste fem årene hadde vært at jeg var student. Det gikk heldigvis fort over!


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

I stillingsannonsen etterlyste de noen med samfunnsvitenskap med fokus på kunnskap innen metode og analyse. Dette er nok tilfelle for mange jobber, så man må selge inn kompetansen sin når man søker. Det er ikke enkelt for alle å vite hva en master i psykologi egentlig betyr. Markedsanalyse og kundedialog handler mye om å vite hvordan folk tenker, og hvorfor de gjør som de gjør. Dette er noe vi med psykologibakgrunn er gode på. 


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

I veldig stor grad. Gjennom masteren har jeg jo hatt store mengder kvalitativ- og kvantitativmetode, noe som jeg bruker hver dag. I tillegg er all bakgrunnskunnskapen om atferd noe som farger min arbeidshverdag.


Hva husker du best fra studietiden?

Jeg har utrolig mange gode minner fra studietiden. Jeg sitter nok mest igjen med gode minner fra alt det sosiale. Å sitte på lesesalen, lunsj med venner i kantina, festene, arrangementene og friheten. Sitter igjen med vennskap for livet.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Jeg var med på UKA i både 2017 og 2019, og hadde et verv i støttehjulet. Frivillige verv er noe av det beste med å være student. Det samholdet og de vennskapene jeg sitter igjen med fra UKA er kanskje noen av høydepunktene fra studenttiden. Det var mye jobb, men herregud så gøy jeg hadde det.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Jeg hadde jobbet i psykiatrien noe som er relevant for psykologi, men ikke jobben min i dag.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? 

Jeg begynte egentlig ikke å aktivt se eller søke på jobber før en-to måneder før jeg leverte masteroppgaven. Den aktive søkingen begynte først etter levering, det var nok å fokusere på masteroppgaven når det nærmet seg innspurten.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Det er vanskelig å se for seg en annen arbeidshverdag enn den jeg har nå. Jeg trives svært godt i AtB og ser for meg å være her i noen år. Jeg er i hvert fall sikker på at statistikk og analyse er det jeg vil jobbe med også i framtiden.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Søk på mye forskjellig! Argumenter på hvorfor de egentlig trenger din kompetanse, selv om de ikke vet det selv enda. Jo flere jobber du søker på, jo flinkere vil du bli til det.