Opptaket for høsten 2023 er stengt for påmelding f.o.m 4. september 2023!


Vi håper du vil søke til neste år! 

VI VIL HA DEG MED PÅ LAGET!

Søknadsskjema finner du nederst på siden.

HVORFOR SØKE OPPTAK HOS OSS?

Å være med i BP er spennende, lærerikt og ikke minst sosialt!


Ønsker du å lære mer om egne muligheter med din psykologigrad samtidig som du blir kjent med andre medstudenter? Ønsker du å være en del av en viktig studentorganisasjon som bidrar til å knytte psykologistudenter nærmere arbeidslivet? Kanskje ønsker du bare noe nytt å fylle dagene med i en ellers kjedelig hverdag?


Gjennom et verv i BP bidrar du til å arrangere spennende bedriftspresentasjoner samtidig som du setter ditt eget preg på organisasjonen. 


Du vil også oppleve mye sosialt sammen med resten av gjengen, og ha mulighet til å delta på ulike sosiale events som arrangeres utover semesterne. Dette er altså en gyllen mulighet for deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk på studiet!


Vi er ute etter deg som har lyst til å utfordre deg selv og utvikle Bedriftsportalen for Psykologi videre, samtidig som at du blir kjent med mange engasjerte og fine folk.


Du trenger ikke å ha tidligere erfaringer i studentorganisasjoner.


Det viktigste er at du er lærevillig, tar ansvar, er kreativ og løsningsorientert!

KORT OM KOMITEENE

Bedrift

PR

Økonomi

Sosialkomité

 • Promoterer på sosiale medier
 • Gjennomfører stands
 • Blæster i forelesninger
 • Lager plakater, nettside og annet grafisk materiell
 • Fører regnskap og setter budsjett
 • Skaffer sponsoravtaler
 • Gjennomfører innkjøp
 • Sosialkomiteen er satt sammen av medlemmer fra alle komiteene for å øke trivsel og samhold innad i BP
 • Arrangerer turer, digitale events og andre sosiale sammenkomster, etter hva koronasituasjonen tillater
 • Alle medlemmer har mulighet til å være med i denne komiteen

For mer informasjon om nåværende medlemmer se her

Ønsker du å vite mer? Kontakt komitèansvarlig her

DISSE STILLINGENE KAN

DU SØKE PÅ

Bedriftskontakt -

Bedriftsansvarlig:

PR-medarbeider -

PR-ansvarlig:

Økonomimedarbeider - Økonomiansvarlig

Nestleder + leder • I dette vervet blir du bedriftskontakt med mulighet til å tre inn som bedriftsansvarlig i september, etter valg i generalforsamling
 • Som bedriftskontakt får du god opplæring slik at du både kan gjøre en god jobb som bedriftskontakt og som potensiell ansvarlig
 • Bedriftsansvarlig har det overordnede ansvaret for arrangementene våre
 • Bedriftsansvarlig har også ansvar for å delegere oppgaver til resten av bedriftskomiteen, samt ha en oversikt over hvilke bedrifter som er kontaktet
 • Dette vervet krever at du er strukturert og liker å lete etter potensielle bedrifter og relevante personer
 • I dette vervet blir du PR-medarbeider med mulighet til å tre inn som PR-ansvarlig i september, etter valg i generalforsamling
 • Som PR-medarbeider får du god opplæring slik at du både kan gjøre en god jobb som PR-medarbeider og som potensiell ansvarlig
 • PR-ansvarlig har det overordnede ansvaret for markedsføringen av BP
 • PR-ansvarlig har også ansvar for å delegere oppgaver til resten av PR-komiteen, samt fasilitere for kreative prosesser
 • Dette vervet krever at du er kreativ, løsningsorientert og at du ønsker å spre kunnskap om både vår organisasjon og karrieremuligheter
 • I dette vervet blir du økonomimedarbeider med mulighet til å tre inn som økonomiansvarlig i september, etter valg i generalforsamling
 • Som økonomimedarbeider får du god opplæring slik at du både kan gjøre en god jobb som økonomimedarbeider og som potensiell ansvarlig
 • Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for den økonomiske delen av organisasjonen
 • Økonomiansvarlig har overordnet ansvar for budjsett, regnskap og bilag
 • Dette vervet krever at du er strukturert, er villig til å lære bokføring og liker å jobbe med tall


 • Som leder har du overordnet ansvar for organisasjonen, opptak av nye medlemmer, samt oppfølging av meldemmer og komiteer
 • Nestleder er leders høyre hånd og trår inn der leder trenger det
 • Disse vervene krever at du er løsningsorientert og at du tørr å ta avgjørelser. Det er en fin mulighet til å få innblikk i alle komitene hvor du får bred erfaring innenfor ulike områder. 

Fortsatt usikker på om du skal søke?

Ikke la sjansen gå fra deg!

Send inn en uforpliktende søknad nå!

SØK HER:

 
 
 
 
 
Økonomi
Bedrift
PR
Sosial
 
Ja
Nei
Usikker/Kanskje
 
 
 

NB: Søknader vil bli sendt til leder og lest gjennom av respektive komité-ansvarlige. Alle søknader slettes etter endt opptak.